Gang i byggeriet: Rambøll udvider på Fyn

Arbejdet på Fremtidens forstad i Årslev, det nye store boligbyggeri på Slagterigrunden i Odense og en stor rammeaftale for Sund og Bælt har været med til at skabe travlhed. Virksomheden forventer at skabe 25 nye job i Odense i år.

quote Vi har udviklet konkrete værktøjer, som beregner forskellige scenariers klimaaftryk, så bæredygtighed, som ellers kan være abstrakt og diffust, bliver konkret og målbart.

Helle Howe Kjærgaard, afdelings- og kontorleder hos Rambøll i Odense

Rådgivningsfirmaet Rambøll har travlt på Fyn i øjeblikket.

Selvom de 140 medarbejdere på Odense-kontoret kun er en brøkdel af virksomhedens totale medarbejderskare på 16.000 eksperter globalt, har kontoret udvidet med 12 medarbejdere i 2020, og man forventer at ansætte yderligere 25 i indeværende år.

- Vi er intenst på jagt efter de rette innovative medarbejdere, der ønsker at udvikle Odense og hele Fyn sammen med os,  siger Helle Howe Kjærgaard, afdelingsleder og kontorleder hos Rambøll i Odense.

Rambøll udsendte i dag regnskabet for 2020. Det viser en omsætning for hele koncernen på 13,6 milliarder kroner, og kontoret i Odense har bidraget godt til det samlede resultat.

- Vi er stærke til at arbejde sammen på tværs af alle vores fagdiscipliner i virksomheden, som dækker både byggeri, transport, vand, miljø, energi og managementrådgivning. Det vinder vi projekter på, siger Helle Howe Kjærgaard og fortsætter:

- Derudover er vi specialister i bæredygtighedsrådgivning. Vi har udviklet konkrete værktøjer, som beregner forskellige scenariers klimaaftryk, så bæredygtighed, som ellers kan være abstrakt og diffust, bliver konkret og målbart, siger hun.

15 medarbejdere fra Rambøll er blandt andet involveret i Fremtidens forstad, hvor den lille by, Årslev i Faaborg-Midtfyn kommune skal udvikles til en moderne, bæredygtig by med plads til 1.200 flere indbyggere end de nuværende 4.000.

En fremtidens forstad, hvor bæredygtighed gennemsyrer alle valg. Lige fra håndtering af regnvand, hvordan vi kommer omkring, mulighed for fællesskaber og deleordninger til byggeri og energiforsyning.

Om Rambøll

-  Vi udvikler både den nye infrastruktur i området og opgraderer den eksisterende, sikrer at vandet bliver brugt rekreativt i den eksisterende og den nye bydel og endelig certificerer Rambølls bæredygtighedsrådgivere hele projektet, siger Helle Howe Kjærgaard.

Blandt andre projekter Rambøll er involveret i på Fyn, er udviklingen af Slagterigrunden i Odense, som bliver en ny bydel med grønne gård- og opholdsrum og 413 nye boliger fordelt på 20 etager, som dermed bliver Odenses højeste bygning.

Flere end 20 mand fra Rambøll har arbejdet på projektet gennem tre år.

Også en stor rammeaftale for Sund & Bælt, som omfatter drift og vedligeholdelse inden for veje, jernbaner, havne, broer og tunneller, har holdt medarbejderne på Odense-kontoret travlt beskæftiget.