Går i kamp mod underskud: Biogas-selskab bygger eget laboratorium

Den fynske biogasproducent NGF Nature Energy bokser fortsat med dårlig økonomi i at producere biogas. Derfor har selskabet netop etableret et "state of the art"-laboratorium. De vil være dygtigere til at producere biogas.

Hvis alt går som biogas-direktør Ole Hvelplund håber på, kommer fynske NGF Nature Energy til at spille en afgørende rolle i landbrugets globale kamp for at løse klimaudfordringen.

quote Det handler om at blive bedre til at forstå, hvad der er inde i tønderne. Det er en af måderne for os at få drevet omkostningerne ned på.

Ole Hvelplund

- I modsætning til vindmøller handler biogas jo ikke blot om at producere noget energi. Vi løser også et af samfundets største affaldsproblemer, fordi vi recirkulerer nogle af de affaldsprodukter, der opstår ved fødevareproduktion, siger Ole Hvelplund. 

Og det er der altså brug for. Fødevareproduktionen er nemlig én af verdens største klimasyndere.

Verdens 20 største kød- og mejerikoncerner udleder tilsammen flere drivhusgasser end hele Tyskland. Udledningerne stammer blandt andet fra den methan, der findes i køer og grises gylle.

Og netop den del af problemet kan virksomheder som NGF Nature Energy altså ifølge Ole Hvelplund afhjælpe.

For når man producerer biogas, så omdanner man methanholdig gylle, fødevareaffald og anden biologisk masse til biogas, der kan erstatte den fossile naturgas.

Restproduktet er et afgasset gylleprodukt, der blandt andet indeholder kvælstof, phosfor og kalium, som landmanden kan bruge til at gøde sin mark med.

Biogas er en underskudsforretning

Men Ole Hvelplund og og Nature Energy har et problem. Produktion af biogas kan nemlig ikke løbe rundt økonomisk.

Samlet set modtager danske biogasproducenter i år cirka 1,6 milliarder kroner i statstilskud. 

- Vi er meget ydmyge over for, at vi får tilskud fra staten til at lave det her biogas, siger Ole Hvelplund.

For Nature Energy har den del af forretningen, der handler om produktion af biogas givet et samlet underskud på 100 millioner kroner siden 2013. Det er ganske enkelt for dyrt at producere biogas i forhold til, hvor meget energi, der kommer ud af omdannelsesprocessen.

- Derfor ved vi godt, at vi skal prøve at arbejde på at få bragt omkostningerne ned, og en af vejene til det er at forske, siger Ole Hvelplund.

Satsning: Eget laboratorium

Og det er netop, hvad Nature Energy nu har sat alle sejl ind på. Selskabet har investeret et anseeligt - men ikke offentliggjort - beløb i et laboratorium.

- Det handler om at blive bedre til at forstå, hvad der er inde i tønderne. Det er en af måderne for os at få drevet omkostningerne ned på, siger Ole Hvelplund.

quote Det handler om at blive i stand til at genanvende vores affaldsstoffer i stedet for bare at brænde dem af.

Ole Hvelplund

Håbet er ikke bare at blive i stand til at producere biogassen billigere.

Det er også planen, at restproduktet - den afgassede gylle, som i dag sendes tilbage til landmanden, så han kan gøde sine marker med den - bliver bedre.

Med det nyeste udstyr arbejder Nature Energy på at blive i stand til at skille indholdsstoffer som phosphor og kalium i den afgassede fra hinanden.

På den måde vil selskabet måske engang i fremtiden blive i stand til at sammensætte en biologisk fremstillet kunstgødning. I dag produceres kunstgødning kemisk ved hjælp af naturgas. Det er en meget energitung proces.

- Hvis vi for eksempel kan separere phosphor, ville det betyde meget. Phosphor er et af de grundstoffer, man forventer der vil blive mangel på i verden. Så hvis vi kan tage det phosphor, der kommer ind via affald fra industrien, husholdninger og fra landbruget og sætte det i genanvendelse, så har det jo kæmpe værdi for samfundet, siger Ole Hvelplund.

- Det handler om at blive i stand til at genanvende vores affaldsstoffer i stedet for bare at brænde dem af.