Gartneripark skal hjælpe fynske gartnere

En ny gartneripark skal hjælpe det betrængte fynske gartnerierhverv, der lider under stagnerende afsætning og udflytning af arbejdspladser til østeuropæiske lande.

-


I gartneriparken skal der udvikles nye forretningsmodeller

En ny gartneripark skal hjælpe det betrængte fynske gartnerierhverv, der lider under stagnerende afsætning og udflytning af arbejdspladser til østeuropæiske lande.

Erhvervet, hvoraf 60 procent er etableret på Fyn, eksporterer for tre mia. kr. om året. Men omsætningen har været stagnerende de senere år, og for at styrke erhvervet har Fyns Amt besluttet at støtte en ny gartneripark med 400.000 kroner.

Ideen er at etablere en gartneripark på 150.000 kvadratmeter, der kan være med til at udvikle nye forretningsmodeler, der kan danne grundlag for erhvervets fremtidige vækst på Fyn.
 
 En vigtig årsag til tilbagegangen på gartneriområdet tilskrives, at produktionsarealet på Fyn ikke længere er i vækst, ligesom fornyelse og udvidelse af produktionsapparatet tilsyneladende går langsommere på Fyn end i fx Tyskland og Holland.

 - Fra Holland kender vi modellen med at samle store gartneriarealer, men det har endnu ikke været afprøvet i stor skala i Danmark. Et stort samlet areal giver mulighed for stordriftsfordele både i produktionen, i salget og i transportdelen, og den mulighed skal prøves, siger amtsborgmester Jan Boye(K)

 En fynsk gartneripark, der sikrer bedre muligheder for erhvervet, og hvor gartnere kan leje sig ind for kortere eller længere perioder, ses derfor som en måde at sætte nyt liv i det vigtige fynske eksporterhverv.