Gas fra losseplads trænger ind i huse

Fire huse i Skibhuskvarteret i Odense skal nu sikres mod indtrængende gas fra en gammel losseplads i området. Undersøgelser har vist, at der er risiko for at gassen trænger ind i boligerne. Fire andre huse ligger uden for risikozonen.

-

Fire huse i Skibhuskvarteret i Odense skal nu sikres mod indtrængende gas fra en gammel losseplads i området. Undersøgelser har vist, at der er risiko for at gassen trænger ind i boligerne. Fire andre huse ligger uden for risikozonen.

Det er Miljø- og Arealafdelingen i Fyns Amt, der har undersøgt otte huse på Bordingsvej og Isgårdsvej i Skibhuskvarteret. Området har tidligere huset en gammel losseplads, og nede i jorden er der i dag lommer med gas.

Tidligere troede amtet, at der var tale om et stort sammenhængende område med gas fra lossepladsen, men nye undersøgelser har vist, at gassen er samlet i lommer under de enkelte huse.

Risiko for gas i husene
Det betyder, at faren for indtrængende gas i husene kun er overhængende i fire ud af de otte huse.

Miljø- og Arealafdelingen skriver til de berørte boligejere, at der ikke vurderes at være fare ved at opholde sig på grundene eller i husene. Men ved særlige vejrsituationer, kan der være risiko for indtrængende gas.

Dræn under hus
Tidligere har indtrængende lossepladsgas ført til eksplosioner i andre dele af landet. Derfor vil Fyns Amt straks gå i gang med at sikre de fire huse mod den indtrængende gas.

Tre af husene skal have etableret et såkaldt afskærende dræn på grunden, mens det fjerde hus på Bordingsvej skal have lavet et dræn direkte under huset.

Kan fjerne gasalarmer
De fire resterende huse har fået besked på, at der ikke er fare for indtrængende gas i deres hus, og de kan derfor fjerne de gasalarmer Odense Kommune tidligere har opsat i deres huse.

Fyns Amt regner med at påbegynde sikringen af husene i starten af det nye år.