I det fynske folks tjeneste

Gift for Fyns udvikling

En rapport fra Kattegatkomiteen viser, at etablering af en forbindelse over Kattegat kan spare store investeringer i motorveje i Syddanmark. Det saver Syddanmark af udviklingen, mener venstremand.

Rapporten fra Kattegatkomiteen peger på, at hvis der ikke etableres en Kattegatforbindelse, bliver der behov for at investere 91 milliarder kroner i nye veje og jernbaner mellem København og Aarhus.

Etablering af forbindelsen skærer behovet ned til 47 milliarder kroner, skriver DK-nyt.

Udover at spare investeringer for 44 milliarder kroner i Syddanmark betyder en Kattegatforbindelse betydeligt kortere transport mellem København og Aarhus og giver bedre plads på vejene.

Rapporten peger desuden på, at uden forbindelsen over Kattegat bliver det nødvendigt at bygge en ny Storebæltsforbindelse i 2045.

Bonnesen: Kattegatforbindelsen skal bekæmpes

MF for Venstre, Erling Bonnesen, er rystet over rapporten:

- Kattegatforbindelsen har tilsyneladende lavet et regnestykke, med indlagte faktorer, der viser det, de gerne vil have som resultat: at man skal bygge en Kattegatforbindelse og tage midlerne fra andre trafikinvesteringer i Danmark, siger Erling Bonnesen.

- Det vil save Syddanmark af udviklingen, og det er ren gift for den fynske udvikling, fortsætter han.

Han mener, man skal indregne den tabte udvikling på Fyn og Syddanmark.

- Det bliver langt større end den teoretiske beregning, Kattegatforbindelsen har lavet med indlagte forudsætninger, som passer i deres kram. Kattegatforbindelsen skal bekæmpes, siger Erling Bonnesen.