Giftige boliger

Tre lejligheder i Assens er så udsatte for giftige dampe, at embedslægen vil have gjort noget snarest.

Boliger forurenet af tidligere renseri

Tre lejligheder i Assens er så udsatte for giftige dampe, at embedslægen vil have gjort noget snarest.

Forureningen stammer fra et renseri, der lå i ejendommen indtil 1980. Chlorerede opløsningsmidler har bredt sig herfra til jorden og grundvandet under ejendommen, hvorfra giftige dampe siver op i lejlighederne.

Embedslægen har studeret Fyns amts undersøgelser af ejendommen. Han vurderer, at der ikke er akut risiko for beboerne, men at der snarest bør gøres noget ved indeklimaet i de tre hårdest ramte lejligheder.

Ejeren og beboerne i ejendommen er orienteret om situationen. Det er Assens kommune, der har ansvar for at beboerne ikke udsættes for sundhedsrisiko, indtil Fyns amt har afsluttet sine undersøgelser og afværget forureningen permanent. Hvornår det sker, er der endnu ingen bud på.