Giftige muslinger fundet nord for Fyn

Muslinger fisket nord for Fyn har vist sig at indeholde en sygdomsfremkaldende skaldyrsgift. Det er medvirkende årsag til, at fødevaredirektoratet stopper muslingefiskeriet i et større område.

-

Muslinger fisket nord for Fyn har vist sig at indeholde en sygdomsfremkaldende skaldyrsgift. Det er medvirkende årsag til, at fødevaredirektoratet stopper muslingefiskeriet i et større område.

Muslingefiskeriet er blevet stoppet i den nordlige del af Limfjorden fra Aggersund til Aalborg samt i farvandet ud for den jyske østkyst mellem Djursland og Horsens Fjord.

Samtidig advarer Fødevaredirektoratet private mod at samle og spise muslinger fra områderne.

Årsagen er fundet af diarréfremkaldende skaldyrsgift (DSP) fra giftige alger i muslinger, som er fisket i Nibe Bredning, vest for Tunø og nord for Fyn.

Men da havstrømme og vindforhold kan føre algerne til andre områder, advarer direktoratet private mod muslinger fra hele det nævnte område.

Der har tidligere været konstateret giftige muslinger på den jyske vestkyst, hvor det kommercielle fiskeri efter muslinger også er stoppet.

Ifølge biolog Bjarne Thorbjørnsen fra fødevareregion Viborg er det meget sjældent, at der forekommer DSP i Limfjorden og samtidig usædvanligt, at det opdages så sent på året. /ritzau/