Giftige muslinger i fynsk farvand

Der er fundet algegift i muslinger i området mellem Nordfyn, Samsø og Jyllands østkyst. Skaldyrsgiften er diarréfremkaldende. Fødevaredirektoratet fraråder derfor, at man samler og spiser muslinger i det ramte farvand.

-

Der er fundet algegift i muslinger i området mellem Nordfyn, Samsø og Jyllands østkyst. Skaldyrsgiften er diarréfremkaldende. Fødevaredirektoratet fraråder derfor, at man samler og spiser muslinger i det ramte farvand.


Stop for muslingefiskeri
Det kommercielle fiskeri i området er stoppet, men nu bør private også stoppe med muslingefiskeriet vest for Fyn og på den nordlige del af Fyn.


Hvis man spiser de forgiftede muslinger, kan det føre til diarré, opkastning, svimmelhed og mavesmerter. Der går mellem 30 minutter og fire timer, fra man har spist skaldyrene, til symptomerne kommer.


Advarslen gælder indtil, Fødevaredirektoratet giver besked på, at områderne igen er åbne for muslingefiskeri.


Fynske erhvervsfiskere rammes ikke
I følge Allan Buch, der er formand for de fynske erhvervsfiskere, får muslingeforbudet ikke betydning for det kommercielle fiskeri på Fyn. Der er nemlig ingen fynske erhvervsfiskere, der fisker efter muslinger for tiden.