Gigtafdeling hædret

Gigtafdelingen på OUH har fået Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2014, der består af et diplom og 10.000 kroner.

Gigtafdelingen på OUH arbejder målrettet på at skabe et godt samarbejdsmiljø, der udover at være til gavn for medarbejderne, giver patienter og pårørende en bedre oplevelse.

Det viser undersøgelser af medarbejder- og patienttilfredsheden.

- Gigtafdelingen forbedrer arbejdsmiljøet i takt med, at de sætter patienten i centrum. Det gør de ved at inddrage patienterne og ved at forbedre helt konkrete situationer i et patientforløb. Og det er positivt, for ud over bedre patientoplevelser, giver det mere sundhed for pengene, siger regionsdirektør i Mikkel Hemmingsen.

Han er formand for regionens Hovedudvalg, der står for uddeling af prisen.