Glæde over redning af Center for Seksuelt Misbrugte

Der var glæde på Center for Seksuelt Misbrugte i Odense her til morgen. En ny aftale for satspuljen på socialområdet betyder nyt håb til centrene for seksuelt misbrugte, der ellers var truede af lukning.

Sent tirsdag aften blev aftalen for satspuljen på socialområdet for 2016 forhandlet på plads. Centrene modtager knap 47 millioner.

- Jeg er utrolig lettet og glad over, at der nu kommer afklaring over vores fremtid, siger leder af Center for Seksuelt Misbrugte Syd Lone Westphal Eriksen.

Centret stod til at skulle lukke fra den 1. januar, og de 12 ansatte var opsagt.

- Vi venter vi spædt på, hvordan udmøntningen af aftalen bliver. Dels er der fordelingen geografisk med de andre center i landet, og del er om der er klausuler om, hvordan penge skal fordeles internt. Det gælder blandt andet den landsdækkende psykologordning og overgrebscenter.dk, som er en landsdækkende telefon og chat-rådgivning, siger leder af Center for Seksuelt Misbrugte Syd Lone Westphal Eriksen.

Center for Seksuelt Misbrugte yder rådgivning og behandling til voksne kvinder og mænd i Region Syddanmark, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb.

- Det er også glæde på vores klienters vegne. Vi har her i Odense 100 personer i behandling, som vi ikke vidste, hvor vi skulle videre-henvise til. Og vi har 77 personer på venteliste, siger leder af Center for Seksuelt Misbrugte Syd Lone Westphal Eriksen.

Lone Westphal Eriksen håber nu, at centret sikres på længere sigt, så de ikke længere vil være afhængige af bevillinger fra satspuljerne.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: