Glamsbjerg Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev de 15 pladser i Glamsbjerg Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:


 Parti

Antal Stemmer 

Antal Mandater 

A (Socialdemokratiet)

 1.225

6

B (De Radikale)

 283

C (De Konservative)

 470

V1 (Venstre Glamsbjerg)

 1121

V2 (Venstre Flemløse)

 225


Af 4.538 vælgere stemte 3.523, heraf 3.454 gyldige stemmer.


 


Kommunalbestyrelsens medlemmer:


A: Socialdemokratiet, 6 mandater:


Lars Møller
Lærer, medl., Teknisk Udvalg


Egon Nielsen
Kleinsmed, fmd., Børne- og kulturudvalget, medl. Økonomiudvalget


Birte Storm
Underviser, medl., børne- og kulturudvalget, teknisk udvalg


Winnie Fagerberg
Socialformidler, fmd., socialudvalget, medl., økonomiudvalget


* John Nielsen
Maskinsmed, medl., børne- og kulturudvalget


Kurt Hansen
Faglig konsulent, medl., socialudvalget


* Sanne Milling trådte ud af byrådet i maj 2000 og blev erstattet af John Nielsen


 


B: Det Radikale Venstre, 1 mandat:


Søren Henriksen
Forstander, medl., økonomiudvalget


 


C: Det Konservative Folkeparti, 2 mandater:


Jørn Christoffersen
Vognmand, medl., socialudvalget


* Ragnvald Graversen
Gårdejer, fmd., teknisk udvalg


* Ragnvald Graversen erstattede Niels Gade, der døde i december 2000. Både Ragnvald Graversen og Jørn Christoffersen har meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti og er fortsat som løsgængere i byrådet.


 


V1: Venstre Glamsbjerg, 5 mandater:


Ankjær Stenskrog
Gårdejer, borgmester, fmd. økonomiudvalget


Frede Bagge
Gårdejer, 2. viceborgmester, medl. socialudvalget


Carl Lassen
Urmager, medl,. økonomiudvalget, børne-. og kulturudvalget


John Kirketerp Møller
Gårdejer, medl, socialudvalget og teknisk udvalg


Ivan Christensen
Redningsfører, medl. børne- og kulturudvalget


 


V2: Venstre Flemløse, 1 mandat:


* Hans Bjergegaard
Ejendomsmægler, medl. teknisk udvalg


* Hans Bjergegaard valgte i år at blive løsgænger


 


Valgforbund 1997: C+O


Konstituering efter valget 1997: B+C+V1


 


Tilbage til hovedsiden om Glamsbjerg Kommune