Glas og flasker er de farligste våben

Trods stort politisk fokus på knive og skydevåben, så viser nye tal, at de hyppigste våben er glas og flasker.

Hærdede glas på værtshuset

En ny undersøgelse viser, at når folk bliver overfaldet med våben, er det især glas og flasker, som overfaldsmændene bevæbner sig med.

Derfor er det værd at overveje, om man skal begrænse brugen af almindeligt glas i nattelivet.

- Det tror jeg, man skal kigge på, siger overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analysegruppen på Odense Universitetshospital.

- Det bør være undgåeligt, at så mange skades med de almindelige glastyper, man kan se på værtshuse, siger overlægen.

Undersøgelsen, der bygger på voldsofre i Odense fra 1991 og til 2009, viser, at 45 procent af de mandlige ofre bliver skadet med enten glas eller flasker. Tallet for kvinder er lidt lavere.

Flere steder i Storbritannien serveres øl nu i særligt hærdede glas, der ikke så nemt kan slås itu.

Britiske undersøgelser har vist, at et forbud mod glas ikke nødvendigvis mindsker antallet af voldstilfælde - men skaderne bliver mindre alvorlige.

Det er blandt andet de værste øjenskader, som der bliver færre af. I København er en række populære gå-i-byen steder da også allerede frivilligt gået over til at servere i glas lavet at et hærdet pvc-materiale.

- Det kan godt være, at man skulle kigge på det, så man ikke bare kan tage et glas og slå i stykker og så udøve vold med det, siger Jens Lauritsen om de britiske erfaringer.

Undersøgelsen viser samtidig, at mænd har en større risiko for at blive udsat for vold end kvinder.

Ud af 10.000 mænd udsættes de 16 for vold ved brug af våben. Det samme tal for kvinder er kun 3.

Til gengæld udsættes kvinderne proportionelt set for mere dødbringende vold. Hvor der dør 32 ud af hver 1000 kvindelige ofre, så dør der kun 5 ud af en tilsvarende stor gruppe mandlige ofre.

Undersøgelsen er lavet af Ulykkes Analyse Gruppen ved Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.