I det fynske folks tjeneste

God økonomistyring kræver handling

Vilje og evne til at omsætte ord til handling er roden til al god kommunal økonomistyring. Regneark, budgetmodeller og styringsprincipper er nødvendige instrumenter. Men skal en kommune virkelig forbedre sine økonomiske præstationer, så handler det grundlæggende om adfærd - ikke mindst lokalpolitikernes.

God kommunal økonomistyring handler om vilje om kommunikation mellem politikere og forvaltning, viser ny rapport.

Det viser en analyse fra KREVI, der er den første af sin art i Danmark.

KREVI har boret sig dybt ned i praksis i seks kommuner, der er udvalgt i par bestående af en kommune med gode økonomiske resultater og en med mindre gode resultater i perioden 2007-2009.

Alle centrale dokumenter er analyseret, alle borgmestre, økonomiudvalg, kommunaldirektører, økonomichefer og øvrige direktører er interviewet.

- Vi ville længere, end man kan komme ved at se på statistik, vi ville helt ind til nerven af god økonomistyring, og resultatet kan siges helt enkelt: De, der klarer sig godt, gør, hvad de har besluttet at gøre - også når det er rigtig svært, fortæller en af de to specialkonsulenter bag undersøgelsen, Eli Nørgaard.

Analysen rummer talrige konkrete anvisninger på, hvordan lokalpolitikere og kommunale direktører kan agere, hvis de vil være blandt de bedste til at styre økonomien.

Grundlæggende spiller rettidighed, klar rollefordeling og god kommunikation mellem politikere og embedsmænd en afgørende rolle for, om ambitionerne bliver omsat til succes på bundlinjen.

- Sagt helt kort, så skal lokalpolitikerne signalere og agere efter, at økonomien er en ufravigelig ramme for al aktivitet, og direktionerne skal have et tydeligt mandat til økonomistyring og agere derefter. Og så skal man grundlæggende have den holdning, at kommunale udgifter er styrbare, siger Bo Panduro, som er den anden specialkonsulent bag undersøgelsen.