Gode fynske vandløb

Miljøet i de fynske vandløb har ikke været bedre siden 1970, skriver Fyns Amt i en meddelelse. Hele 44 % af vandløbene havde en god til fremragende kvalitet med en stor mangfoldighed af de forskellige smådyr, som kendetegner rene og naturlige vandløb.

Bedste vand i 32 år

Miljøet i de fynske vandløb har ikke været bedre siden 1970, skriver Fyns Amt i en meddelelse. Hele 44 % af vandløbene havde en god til fremragende kvalitet med en stor mangfoldighed af de forskellige smådyr, som kendetegner rene og naturlige vandløb.


Amtet har netop udarbejdet en rapport der beskriver tilstanden i vandløbene, målt i løbet af sommeren 2001. To ud af tre af de større vandløb havde en god kvalitet, og heraf godt halvdelen endda en fremragende kvalitet. Og kun 7% havde en rigtig dårlig kvalitet.


Bedre rensning af spildevand


Dermed er der nu fem gange så mange næsten uforurenede strækninger som for 15-20 år siden. Bag succesen ligger mange års indsats af kommunerne for at forbedre rensningen af byernes spildevand, skriver amtet. Indsatsen mod udledninger af pesticider har også gavnet de små vandløb. De små vandløb har det dog generelt dårligere end de større. Cirka hver femte mindre vandløb havde en rigtig dårlig kvalitet i 2001. Det skyldes først og fremmest det dårligt rensede spildevand fra de ukloakerede ejendomme.