Godkender sundhedsaftale for kommuner

Region Syddanmarks regionsråd godkendte mandag en sundhedsaftale for de 22 syddanske kommuner.

De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal sammen med de praktiserende læger over de næste fire år sætte fokus på rehabilitering, lighed i sundhed og sammenhængende patientforløb.

Det besluttede regionsrådsmødet 26. januar, hvor en ny sundhedsaftale blev godkendt.

- Vi har i fællesskab lavet en ambitiøs aftale med samtlige kommuner i regionen, og det er jeg rigtig glad for og stolt af. Vi har forsøgt at finde nogle fælles mål, som vi alle sigter efter, så vi får mest mulig effekt for de mange penge, som vi hver især investerer i sundhedsvæsenet, siger Bo Libergren, Venstre, der er formand for sundhedssamordningsudvalget i regionen.

Enige om tre hovedmål

Region Syddanmark og kommunerne er i fællesskab blevet enige om tre hovedmål.

- Vi har lavet en vision med tre ambitiøse mål, men det er i mine øjne realistiske mål. Den nye aftale bygger nemlig på mange års godt samarbejde på sundhedsområdet mellem regionen og kommunerne, og hvis vi blot fortsætter ad den sti, så er jeg sikker på, at vi kan levere resultater, siger Bo Libergren.

  • Regionerne og kommunerne blive bedre til at få patienterne på fode igen efter sygdom.
  • Regionerne og kommunerne skal de blive bedre til at sørge for, at borgere med psykiske sygdomme og socialt dårligt stillede borgere får den hjælp, de har brug for.
  • Regionerne og kommunerne skal de blive bedre til at skabe sammenhæng mellem regioner, kommuner og læger.