I det fynske folks tjeneste

Godsrute skal mindske lastbilstrafik over Fyn

Folketinget lægger sig nu i selen for at redde godsrute for lastbiler mellem Sjælland og Jylland.

En alternativ godsrute over Østersøen skal forhindre, at Fyn bliver oversvømmet af lastbiler.

En redning af godsruteforbindelsen for lastbiler mellem Jylland og Sjælland er efter måneders snak kommet nærmere realiteterne efter et møde onsdag mellem transportminister Hans Chr. Schmidt (V) og Folketingets trafikordførere.

De har aftalt at holde en stribe møder i næste uge med lokalpolitikere og forskellige erhvervsaktører for at afklare, om der er grundlag for finde en afløser for Molslinien.

- Vi har aftalt en stram tids- og handlingsplan. Møderne i næste uge skal give os et vidensgrundlag, så vi kan træffe en beslutning i august, siger transportministeren.

Molslinien stopper sejladsen med lastbiler mellem Aarhus og Kalundborg i september under henvisning til, at ruten ikke løber økonomisk rundt.

Skrækken er, at det vil føre til årligt en kvart million flere lastbilkørsler over Fyn til skade for både miljøet og trafikfremkommeligheden, ligesom fordyrelsen vil hæmme erhvervsudviklingen.

Transportministeren oplyser, at en gruppe private investorer har henvendt sig til ham, fordi de er ved at undersøge mulighederne for at oprette en alternativ godsrute mellem Grenaa og Hundested.

Ligeså har det tyskejede godsbaneselskab DB Schenker Rail Denmark Services henvendt sig med tilbud om nattransport.

Begge parter skal med på møderne med transportministeren og trafikordførerne, ligesom også repræsentanter for vognmændene, industri, handel og de berørte kommuner.

Det skal også afklares i hvilket omfang, at EU-reglerne for statsstøtte står i vejen for en løsning. Molslinien har drevet ruten uden statsstøtte.

- Der er jo her ikke tale om færgefart til en ø uden andre forbindelser, sådan som det er tilladt at støtte, påpeger Hans Chr. Schmidt.

Ministeren ser det som en oplagt mulighed at få lavet en færgerute med såkaldte ro-ro færger, der kun medtager lastvognstrailere, der køres ind og ud af færgerne i havn.