I det fynske folks tjeneste

Golfbane på vej på Ærø

Arbejdet med at anlægge en ny golfbane ved Skjoldnæs på Ærø kan nu gå i gang. På Økonomiudvalgets møde tirsdag besluttede udvalget at flytte lidt rundt på bevillingerne, så initiativtagerne til golfbanen, Ærøskøbing Kommune og Ærø Golfklub, kan få udbetalt støtten allerede i 2004.

-

Arbejdet med at anlægge en ny golfbane ved Skjoldnæs på Ærø kan nu gå i gang. På Økonomiudvalgets møde tirsdag besluttede udvalget at flytte lidt rundt på bevillingerne, så initiativtagerne til golfbanen, Ærøskøbing Kommune og Ærø Golfklub, kan få udbetalt støtten allerede i 2004.

Dermed er de sidste sten på marken ryddet for de 18 huller, idet amtsrådet på sit næste møde ventes at godkende et regionplantillæg, der tillader anlægget af golfbanen, der kommer til at ligge inden for kystbeskyttelseslinien.

Golfbane kan styrke udviklingen
Fyns Amt ønsker at støtte golfbanen, fordi en attraktiv golfbane kan være med til at styrke udviklingen på øen, hvor det i øvrigt at svært at tiltrække og skabe nye arbejdspladser.

Ærø har karakter af et udkantsområde og er som sådan truet af tilbagegang i blandt andet befolkningstal og erhverv. Øen har derfor begrænsede muligheder for at tiltrække beboere og traditionelle erhverv. Derimod har øen et betydeligt potentiale for udvikling på turismeområdet, og etablering af en attraktiv golfbane på øen vurderes at være både realistisk og af væsentlig socio-økonomisk betydning for øsamfundet og dets fremtidige udviklingsmuligheder.