Graffiti-malere jaget vildt i Odense

Politikerne i Odense Kommune planlægger at slå hårdt ned på graffiti i den centrale del af byen. I de næste fire år skal der bruges en million kroner om året til formålet. Det er fem gange så meget som hidtil.

-

Politikerne i Odense Kommune planlægger at slå hårdt ned på graffiti i den centrale del af byen. I de næste fire år skal der bruges en million kroner om året til formålet. Det er fem gange så meget som hidtil.


\"Undersøgelser viser, at graffiti skaber utryghed. Graffiti indikerer, at politiet ikke synligt og at de offentlige myndigheder ikke gør noget. Vi mener, at der hidtil har været en alt for lempelig holdning til graffiti. Men det skal være slut nu\", siger Søren Møller, der er rådmand for teknik- og miljø. 


Politiet i sving


Indtil nu har det ikke just været graffiti, der har ligget højt på politiets prioriteringsliste. Men også her sker der nu en ændring.


\"Vi har snakket med Odense Politi og vi er enige om, at de skal opprioritere sager om graffiti. Og der vil også blive sat folk af til at efterforske sagerne\", siger John Hager, der er sektionsleder i Park og Vejafdelingen.


Millionen skal bruges til at betale for den fysiske rensning af de offentlige steder, der er plaget af graffiti, men også informationsmateriale til børn og unge om den pris man kan komme til at betale, hvis man begår graffiti.


Med i database


Samtidig overvejer politikerne, om man skal tilslutte sig en ny database, som DSB planlægger at oprette. Her skal alle de motiver, som opdages, samles, så man kan få folk dømt for flere forhold, hvis de bliver fanget.


Endelig skal private husejere tilbydes at blive koblet på en ordning, hvor grafftien bliver fjernet hurtigt - til en fornuftig pris.


\"Det her er et højt prioriteret politisk ønske. Vi har selv fundet pengene til det indenfor vores eget budget og vi er helt enige i udvalget. Men det hjælper altså ikke, hvis det kun er Odense Kommune. Vi bliver nødt til at have de private med i det\", siger Søren Møller.


Målet er at få reduceret antallet af graffiti med 50 procent.