Gratis online-adgang til tidsskrifter

Odense Centralbibliotek kan nu tilbyde fynboerne adgang til et væld af udenlandske tidsskrifter fra deres egen computer.

-

Odense Centralbibliotek kan nu tilbyde fynboerne adgang til et væld af udenlandske tidsskrifter fra deres egen hjemmecomputer.

Adgangen sker gennem databaserne World Magazine Bank og Ebesco Animals. I de to databaser kan man finde artikler for de sidste 10 år fra Magasiner som fx Economist, Time, Newsweek, Rolling Stone og Sports Illustrated.

For at få adgang til de nye online-muligheder skal man henvende sig på Odense Centralbibliotek, hvor brugeren vil få udleveret et nødvendigt password.