I det fynske folks tjeneste

Grønbæk: - Flere krav til landmænd

Det radikale medlem af det fynske amtsråd, Kristian Grønbæk Andersen, opfordrer amtet til at stramme kravene overfor landmænd, der vil udvide deres svinefarm.

-

Det radikale medlem af det fynske amtsråd, Kristian Grønbæk Andersen, opfordrer amtet til at stramme kravene overfor landmænd, der vil udvide deres svinefarm.

Kristian Grønbæk Andersen foreslår tre krav, der skal sørge for, at Fyn tager større hensyn til mennesker end til svin.

\"Sker afvandingen til et EU-habitatsområde, bør der kun undtagelsesvis gives tilladelser til udvidelser. Det er \"hul i hovedet\", at samfundet bruger mange penge på at genoprette naturen, hvorefter dette initiativ modarbejdes af ekstra udledninger af kvælstof og fosfor.\"

\"Der skal være mindst 1000 meter til et registreret naturområde, som dårligt tåler tilførsel af gødning. Samfundet bruger igen mange ressourcer på at bevare og vedligeholde disse naturområder, hvorefter det luftbårne kvælstof fra landbruget ødelægger naturområderne.\"

\"Der skal være mindst 300-1000 meter til nærmeste beboelse. Afstanden skal afhænge af vindretningen, således at de 1000 meter gælder i forhold til den mest fremherskende vindretning.\"

Den 6. oktober er der forespørgsel i Fyns Amt om retningslinjerne for etablering af husdyrbrug, og i den forbindelse vil Kristian Grønbæk Andersen præsentere sine krav.