Grønt lys til Rosengårdcentret

Rosengårdcentret fik fredag lov til at udvide med 29.000 kvadratmeter. Miljøminister Svend Auken erkender, at han ikke kan ændre på kommunens lokalplan for området.

Udvidelse godkendt i Miljøministeriet

Rosengårdcentret fik fredag lov til at udvide med 29.000 kvadratmeter. Miljøminister Svend Auken erkender, at han ikke kan ændre på kommunens lokalplan for området.

Amtsborgmester Karen Nøhr(R) var glad efter sit møde med miljøminister Svend Auken fredag. Miljøministeren trak sin indsigelse mod den fynske regionalplan tilbage.

"Vi fik det vi kom efter. Rosengårdcentret kan udvide med 29.000 kvadratmeter, og det er vi glade for at ministeren i dag har erkendt", siger Karen Nøhr.

Odense Kommune har vedtaget en lokalplan for området, der giver centret lov til at udvide med netop 29.000 kvadratmeter, og denne lokalplan har Fyns Amt indarbejdet i Regionalplanen.

Men udvidelsen har aldrig været på tale, da Svend Auken indførte en midlertidigt stop for nye centerudvidelser. Men nu har ministeren erkendt, at han ikke kan lave om på Odense Kommunens lokalplan.

"Rosengårdcentret kan kun udvide med 29.000 kvadratmeter. Hvis de får yderligere tilladelser, så bliver udviklingen mellem land og by ikke afbalanceret", siger miljøministeren.

I Middelfart bliver der også givet tilladelse til udvidelser. Butikkerne får lov til at udvide med 5000 kvadratmeter ved havnen og 5000 kvadratmeter et andet sted i byen.