Grove voldssager undersøges

Gennem en årrække er antallet af grove voldssager steget, mens de fleste andre typer af kriminalitet falder. Derfor vil Odense Politi nu gennemgå et halvt års tilfælde af grov vold i håb om at forbedre sin indsats på området.

-

Gennem en årrække er antallet af grove voldssager steget, mens de fleste andre typer af kriminalitet falder. Derfor vil Odense Politi nu gennemgå et halvt års tilfælde af grov vold i håb om at forbedre sin indsats på området.

Når politiet taler om grov vold, drejer det sig om sager, hvor der er anvendt våben, hvor volden begås af flere personer i forening, og hvor selve volden ofte medfører personsskade.

Antallet af anmeldte grove voldssager, der falder ind under straffelovens § 245 og § 246 er steget fra 22 i 1998 til 91 i 2002. Det fremgår af Odense Politis årsberetning for 2002.

Heraf fremgår også, at Odense Politi vil undersøge et halvt års grove voldssager i håb om at finde ud af de dyberliggende årsager, og om politiet skal ændre indsats på området.

\"Undersøgelsen handler bl.a. om, at finde ud af om der kan være teknisk/statistiske forklaringer på stigningen, eller om der rent faktisk oftere bruges våben og grove metoder i voldssager\"; siger Herman Overgaard, Odense Kriminalpoliti.