Grundlovsforhør

Det står i grundloven, at man ikke må frihedsberøve borgere i mere end 24 timer. Hvis anklagemyndigheden vurderer, at det er nødvendigt at beholde en borger i længere tid, så skal han fremstilles for en dommer. Det hedder et grundlovsforhør.