Gudme Kommunalbestyrelse

-

-

Ved Kommunalvalget i 1997 blev pladserne i Gudme Kommunalbestyrelse fordelt på følgende måde:  

 Parti

Antal Stemmer 

 Mandater

A (Socialdemokratiet)

717

 4

C (De Konservative ) *

501

 1

V (Venstre) *

1161

 6

Z (Fremskridtspartiet) 

302 

 1

I (Borgerlisten) 

240

 1

T (Tværsocialistisk Liste) 

463 

 2


* Det Konservative Folkeparti havde oprindeligt to mandater, men Mogens Larsen hoppede midt i perioden over til venstre. Når ML er syg, er det dog en konservativ suppleant, der tager over.


* Venstre havde oprindeligt kun fem mandater. (Se forklaring ovenfor)


Af 4747 vælgere stemte 3613, heraf 3558 gyldige stemmer.


 


Kommunalbestyrelsens medlemmer:


A: Socialdemokratiet, 4 mandater:


Torben Lønberg
2. viceborgmester, medl. økonomiudvalg, fmd. teknik og miljøudvalg.


Birthe Henriksen
Medl. socialud.


Kaj Toftgaard Jakobsen
Medl. teknik- og miljøudv, Fmd. Børne- og ungeudvalg.


Gert Rasmussen
Medl. kulturudv., børne- og ungeudvalg.


 


C: Det Konservative Folkeparti, 1 mandat:


Preben Juhl Rasmussen
Medl. Økonomiudv., fmd. kulturudvalg


 


B: Venstre, 6 mandater:


Erik Ullemose
Borgmster, Fmd. økonomiudvalg, Fmd beredskabskomissionen


Svend Rosager*
1. viceborgmester, medl. teknik- og miljøudv., medl. kulturudv., medl. børne- og ungeudv.

Johannes Hansen

Medl. økonomiudv., Fmd. socialudv.


Herdis Jensen
Medl. kulturudv., medl. socialudv.


Mogens Larsen
Medl. socialudv.


Bent Elgaard Pedersen
Medl. socialudvalget, medl. teknik. og miljøudvalg


* Rosager overtog posten efter Ulla Larsen, som kort efter sidste kommunalvalg flyttede til Svendborg
Z: Fremskridtspartiet, 1 mandat:


Jens Munk
Medl. teknik- og miljøudvalg


 


I: Borgerlisten, 1 mandat:


Lene Piester
Medl. socialudvalg.


 


T: Tværsocialistisk Liste, 2 mandater:


* Anne-Mette Manniche
Medl. kulturudvalg


Niels Manniche
Medl. økonomiudvalg, socialudvalg, beredskabsudvalg


* Bemærk: Annemette Manniche udtræder af kommunalbestyrelsen den 26. oktober, hvorefter suppleant Erling Johansen tager over indtil valget.


 


Valgforbund 1997: A+T


Tilbage til hovedsiden om Gudme Kommune