Gylle bliver rent gas

Klimaaftalen, der i weekenden blev indgået i Paris, forpligter alle verdens lande til at satse mere på miljøvenlig energi. Et helt nyt biogas-anlæg ved Bogense er et af de midler, der kan bruges for at komme tættere på det mål.

Det er NGF Nature Energy, der står bag det nye biogasanlæg ved Bogense. De står også bag anlæg i Holsted , Vaarst og Heden på Midtfyn.

Og NGF Nature Energy glæder sig over de nye klimaaftale, der i weekenden blev indgået i Paris.

- Det understøtter den udvikling, som NGF Nature Energy i forvejen er inde i, siger adm. direktør Ole Hvelplund fra NGF Nature Energy,

Anlægget skal årligt aftage og behandle omkring 260.000 ton husdyrgødning samt 55.000 ton øvrig biomasse. Biomassen vil primært komme fra lokale landbrug i form af svine-, mink- og kvæggylle, dybstrøelse og energiafgrøder. Dertil kommer en vis andel industriaffald, som kan effektivisere biogasproduktionen.

NGF Nature Energy Nordfyn vil bestå af et biogasanlæg til afgasning af biomassen og et opgraderingsanlæg, der vil sørge for, at biogassen får samme kvalitet som traditionel naturgas og derfor kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne.

I alt kan 6000 husstande forsynes med biogas fra det nye anlæg ved Bogense.

- Inden for de næste ti år forventer jeg, at biogas helt vil have fortrængt den fossile gas fra det danske gasnet, siger adm. direktør Ole Hvelplund fra NGF Nature Energy,