Gymnasieelever frygter besparelser

De fynske gymnasieelever frygter, for de massive besparelser regeringens finanslovsforslag lægger op til.

Ifølge forslaget skal gymasierne spare 1020 kroner per elev, og det kommer til at ramme de fynske gymnasier hårdt.
I bunden ligger Faaborg gymnasium, der skal spare knap 300.000 kroner, mens Svendborg gymnasium skal finde besparelser for 966.960 kroner.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, på Fyn er rystede over regeringens prioritering.
- Det er dissideret dumt at lave så store besparelser, i en tid hvor frafaldet på ungdomsuddannelserne er så høje, som de er, og hvor manglen på god uddannelse breder sig. Man er nødt til at investere i uddannelsessektoren, hvis man vil have flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, for det sker ikke af sig selv, siger formand for DGS på Fyn, Martin Vitved Schäfer.

En undersøgelse DGS har lavet sammen med Gymnasieskolernes Rektorforening viser, at besparelserne især vil gå ud over lektiehjælp, indkøb af bøger og fagligt materiale samt nyindkøb og vedligeholdelse af inventar.