Gymnasieelever søger væk fra de mindre byer

Unge søger mod gymnasierne i Odense og fravælger i stigende grad gymnasier i Faaborg, Ringe og Nyborg. Det viser ny undersøgelse fra Region Syddanmark.

En ny analyse, som Region Syddanmark har fået foretaget, viser, at gymnasier i de større byer som Odense har oplevet stor fremgang i antallet af ansøgere.

Gymnasierne i Odense Kommune fra 2009 til 2018 har oplevet en fremgang i antallet af ansøgere på 22 procent.

Anderledes ser det ud for flere af gymnasierne uden for Odense, der oplever tilbagegang.

Fald i Ringe, Faaborg og Nyborg

Faldet i antallet af ansøgere til gymnasierne i Faaborg-Midtfyn Kommune,  er i perioden fra 2009 til 2018 på 28 procent, og faldet i Nyborg er i samme periode på 22,5 procent.

Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark, der kortlægger de unges geografiske søgemønstre til gymnasierne.

- Analysen viser, at der i nogle tilfælde er tale om en tendens, hvor de unge i stigende grad søger mod de større studiebyer, når de skal vælge en ungdomsuddannelse som stx, hf, hhx eller htx, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Region Syddanmarks ønsker en decentral uddannelsesstruktur, hvor det skal være muligt at tage en ungdomsuddannelse, uanset hvor man bor i regionen. Derfor er udviklingen en udfordring, som vil indgå i Regionens overvejelser om næste års optagelseskapacitet.

- Vi har et ønske om, at man skal kunne arbejde og uddanne sig, uanset hvor i regionen man vælger at bo. I en tid med faldende ungdomsårgange giver det en særlig udfordring, når unge fra landområder i stigende grad søger ind mod de større studiebyer. Derfor kan det blive nødvendigt, at vi regulerer optagelseskapaciteten for de gymnasiale uddannelser i de større byer og kommuner, så yderområderne fortsat kan tilbyde ungdomsuddannelser i lokalområdet, siger formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V).

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft skal på mødet den 13. december 2018 behandle sagen.

Analysens hovedpointer