Gymnasier om mulig eksamensaflysning: - Det tager vi helt roligt

Årskarakterer kan komme til at erstatte eksamenskarakterer for de fynske elever på gymnasiale uddannelser, hvis coronakrisen varer ved. Men det skaber ikke panik på uddannelserne.

Sommerens eksamener kan blive aflyst, udskudt eller erstattet af standpunktskarakterer. Det blev torsdag vedtaget med en ny lov, der giver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mulighed for ændre eksamener, hvis coronakrisen varer ved. 

Men det tager de fynske gymnasielle uddannelser umiddelbart med ro. Det er nemlig ministerens beslutning i sidste ende, og skolerne følger myndighedernes anvisninger. 

quote Det er fornuftigt, hvis vi står i en situation, hvor det her trækker ud.

Susan Mose, rektor, Sct. Knuds Gymnasium

- Det tager vi helt roligt på Vestfyns Gymnasium, siger Ole Toft Hansen, der er rektor på Vestfyns Gymnasium. 

- Jeg er tryg ved, at man arbejder med de forskellige scenarier, der kan dukke op. Jeg er enig i den prioritering, der lægger bag, siger Søren Hvarregaard, der er rektor på Midtfyns Gymnasium. 

- Det er fornuftigt, hvis vi står i en situation, hvor det her trækker ud. Men det er vigtigt at sige, at i mange scenarier vil eleven få mulighed for at komme til eksamener på et senere tidspunkt, siger Susan Mose, der er rektor på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. 

Ingen konsekvenser for elevernes fremtid

Den nye lov, der desuden er omfattet den såkaldte solnedgangsklausul, som betyder, at den ophæves 1. marts næste år, giver mulighed for at aflyse eksamener eller udskyde dem.

Men alle elever skal under alle omstændigheder ifølge loven have samme mulighed som førhen for at søge ind på videregående uddannelser, selvom de ikke skal til eksamen. Men selvom eleverne er sikret, er det ikke optimalt, at det foregår på den måde, som det gør lige nu. 

- Det vil få nogle konsekvenser for eleverne. De får ikke få en fuldstændig undervisning i nogle fag som for eksempel idræt. Men det er godt, det ikke kommer til at forstyrre optagelsesprocsssen på videregående uddannelser mere end nødvendigt, siger Søren Hvarregaard. 

Undervisningsperioden kan forlænges

Under normale omstændigheder går eleverne i midten af maj på læseferie, fordi de skal forberede sig til de skriftlige og mundtlige eksamener i juni. Men hvis det trækker ud med coronavirus' nedlukning af samfundet, og eksamenerne aflyses, vil fjernundervisningen muligvis blive forlænget juni ud. 

quote Jeg er enig i den prioritering, der lægger bag.

Søren Hvarregaard, rektor, Midtfyns Gymnasium

- Det lægges op til, at eksamensperioden laves om til undervisning. Det giver en mulighed for eleverne at vise deres værd i denne periode, når nu de ikke kan bevise sig til eksamenerne, siger Ole Toft Hansen, der er rektor på Vestfyns Gymnasium. 

Tryg ved myndighedernes beslutning

Selvom eksamen skulle blive aflyst, og perioden for undervisning forlænges til juni, er roen midt al kaosset på skolerne dog ikke til at tage fejl af. 

- Jeg er helt tryg ved, at myndighederne vil sikre, at der bliver lavet eksamensbeviser, som er retvisende for eleverne, siger Susan Mose, der er rektor på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.  

Loven giver desuden også mulighed for, at folkeskolens elever i 9. og 10. klasse afslutter deres skoletid med årskarakterer i stedet for eksamener. 

Indtil videre er skoler og institutioner fortsat lukkede frem til den 30. marts.