Gymnasiereform strammer op på pjæk

Flere gymnasier strammer nu reglerne for elevernes pjækkerier. På Tornbjerg Gymnasium i Odense tvinges eleverne nu til at indberette deres fravær på nettet - og lærerne tjekker dem.

-

Flere gymnasier strammer nu reglerne for elevernes pjækkerier. På Tornbjerg Gymnasium i Odense tvinges eleverne nu til at indberette deres fravær på nettet - og lærerne tjekker dem.

Den nye gymnasiereform, der trådte i kraft her ved skolestart, får nu flere rektorer til at gribe ind over for elevernes omfattende pjækkerier.

Under den gamle ordning blev op til 10% fravær accepteret, men den går ikke under den nye reform.

- Der har været en tendens til, at ældre elever så de 10% som en rettighed og spekulerede i deres fravær, siger Lars Elbrønd, der er ledende inspektor på Tornbjerg Gymnasium.

Frem over skal eleverne indberette deres fravær inklusiv årsag elektronisk. På den måde vil gymnasiet ændre signal omkring fraværet.

- Målet er, at eleverne skal opfatte undervisningen som et arbejde, der skal tages alvorligt, siger Lars Elbrønd på TV 2/FYN.