Hår i ansigtet: Udgør skæg en smitterisiko?

En mandlig fynbo har undret sig over, om skæg mon er en mulig smittefaktor, der kan opfange coronavirus og gøre ejeren syg.

Daniel Petersen har efter eget udsagn kun daggamle skægstubbe, men alligevel har han tænkt over, om et moderne fuldskæg eller en elegant moustache mon giver større risiko for at blive smittet med coronavirus.

Og det er han ikke ene om. Alverdens medier har de seneste uger skrevet lange artikler om skæg, corona og en meget omtalt amerikansk grafik over 36 slags skæg, som du kan se nederst i artiklen. Men bliv lige hængende her oppe i toppen lidt endnu. 

Spørgsmål fra en fynbo

Findes der mon forskning, der påviser, om skæg er en smittespreder?

Desværre ikke, siger professor Hans Jørn Kolmos:

- Mig bekendt er der ingen dokumentation for, at skæg udgør en risiko for smitte i det offentlige rum.

Men professoren vil under alle omstændigheder anbefale, at man vasker og plejer sit skæg, så der ikke sidder snotklatter i det.

Det tætteste vi kommer skæg-og-virus-forskning er måske et BBC-program, der for fire år siden undersøgte (under ikke helt videnskabelige forhold), om der var bakterier i 100 tilfældigt udvalgte engelske mænds skæg. Lægen, som stod for forsøget, hedder Dr. Adam Rogers, og han fandt intet usædvanligt i skægprøverne bortset fra en enkelt bakterie, der tilsyneladende slog alle andre bakterier ihjel.

Skæg og masker

Men skæg og corona er nu alligevel ikke et helt udtømt emne. For ifølge Hans Jørn Kolmos forholder man sig i sundhedsvæsenet faktisk til de mandlige ansattes skæg. Det er dog ikke af hygiejnemæssige årsager, men på grund af et mere praktisk hensyn. 

- På hospitalerne har vi et vågent øje til store fuldskæg, fordi de forhindrer, at ansigtsmasker slutter tæt. Men tætklippede skæg og skægstubbe vil vi normalt acceptere.

36 slags skæg

Skæg er jo ikke bare skæg. Det beviser nedenstående infografik. Den er skabt og udsendt af Center for Diasease Control, det amerikanske svar på Sundhedsstyrelsen, og den viser ikke mindre end 36 forskellige typer skæg, og hvorvidt de er egnet til at bære på ansigtet i forbindelse med en mundmaske.

For alle andre, der bare corona-keder sig, kan grafikken måske tjene til inspiration, og trænger du til at skille dig ud fra kollegerne på det næste Zoom-, Skype- eller Facetime-møde, kan du bare slå dig løs.

 
 
Foto: Grafik: Center For Disease Control, USA

Hvis du læser dette med et fuldskæg på ansigtet - og hvis du ikke er ansat i sundhedsvæsenet, - har Hans Jørn Kolmos følgende råd til dig, der vil være sikker på ikke at få skægrelateret corona:

- Lad være med at barbere det af. Men trim det, så det ikke er for langt

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo.