I det fynske folks tjeneste

Haarder imod massescreening for prostatakræft

Overbehandling af prostatakræftramte og massescreeninger for sygdommen har alvorlige bivirkninger for mange mænd. Nu opfordrer ministeren til at stoppe overbehandlingen.

Haarder er imod massescreening og overbehandling for prostatakræft.

TV2/FYN har gennem en række udsendelser fortalt, at mange prostatakræftramte mænd er udsat for en overbehandling.
Samtidig screenes mænd for prostatskræft selvom det ikke er nødvendigt.
Begge dele medfører alvorlige konsekvenser for mange mænd som impotens og problemer med at holde på vandet.

I en række svar pointerer indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, at han henstiller til, at lægerne primært screener og behandler de mænd, der har en høj familiær risiko for prostatakræft.

Samtidig fortæller ministeren, at der er nye retningslinjer på vej, som de praktiserende læger kan støtte sig til, når de skal vurdere om en screening eller behandling er nødvendig.