Hæftestraf til fynsk pirat

En midaldrende mand er dømt i fogedretten i Odense for at have piratkopieret parabolkort. Efter en ransagning af mandens bopæl blev der beslaglagt både brænder og tv-selskabernes originale kort. Retten i Odense takserede det til en bøde på 40.000 kr. med forvandlingsstraf af 20 dages hæfte. Samtidig kan piraten forvente et sekscifret erstatningskrav fra STOP, - Scandinavian Tv Organisations against Piracy.

-

En midaldrende mand er dømt i fogedretten i Odense for at have piratkopieret parabolkort. Efter en ransagning af mandens bopæl blev der beslaglagt både brænder og tv-selskabernes originale kort. Retten i Odense takserede det til en bøde på 40.000 kr. med forvandlingsstraf af 20 dages hæfte. Samtidig kan piraten forvente et sekscifret erstatningskrav fra STOP, - Scandinavian Tv Organisations against Piracy.

Fra narko til tv
\"Det er vigtigt, at strafferammerne for denne type kriminalitet sættes op. Ellers risikerer vi, at kriminelle bevæger sig fra f.eks. narkokriminalitet til copyright kriminalitet, da strafferammen her er meget lavere. Denne kedelige tendens er allerede er slået igennem i flere europæiske lande, og det vil vi nødig opleve i Danmark,\" slutter David Würgler, fra STOP.