Halvdelen af Odenses vandforsyning på spil: Stort vådområde på vej

Kæmpe vådområde ved Tommerup på Højfyn skal ikke bare hjælpe klimaet. Det skal også sikre rent drikkevand til halvdelen af borgerne i Odense Kommune.

Claus Skjellerup står på sin mark ved Tommerup og kigger ud over jorden. Synet er ikke imponerende. 

- Man kan se, hvor tyndt stubbene står. Den her mark giver et meget lavt udbytte. Jeg tror ikke, vi høstede mere end to tons korn per hektar, siger Claus Skjellerup.

Normalt høstes der cirka syv-otte tons.

Der er dog en god grund til det skuffende resultat. Marken ligger lavt, og i takt med at grundvandet stiger, ligger der mere vand på marken, end hvad godt er.

Men det er ikke kun høsten, som lider under de våde marker. Det går også ud over klimaet. For når marken efterfølgende dyrkes, frigives der kulstof, som har ophobet sig i jorden.

Løsningen er ikke mindre vand, men mere vand på markerne. 

Med en stigning i vandstanden tilføres jorden mindre luft, og hvis området får lov at ligge uforstyrret, sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ligefrem udebliver helt.

Det betyder, at jordens drivhusgasser bevares i jorden i stedet for at fordampe op i atmosfæren.

Derfor ønsker Assens Kommune nu sammen med blandt andre Vandcenter Syd at gøre markerne i området til vådområde og skov.

Projektet skal både skåne klimaet og sikre drikkevandsboringer i området.

Forsyner halvdelen af Odense

Det er ikke kun Claus Skjellerups marker, der skal omdannes.

I alt berøres 120 lodsejere, og der er tale om et område på 500 hektar. Nogle steder skal omdannes til vådområder, mens der andre steder skal rejses skov.

- Det vil gavne klimaet og samle noget kulstof op, og ikke mindst de fem millioner kubikmeter vand, som Odense Kommunes borgere nyder godt af. De kan have rent drikkevand til tid og evighed, siger Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Klimagevinsten i lavbundsjord

Landets tredje største område med vandboringer er nemlig placeret ved Tommerup, Verninge og Nårup. Holmehave Kildeplads har 12 boringer og forsyner Odense med cirka halvdelen af sit drikkevand.

Fælles fynsk front

I Tommerup blev der torsdag skrevet under på en aftale, der skal sikre Fyns første klimapartnerskab på landbrugsområdet.

- Vi går efter at være klimaneutrale i 2050. Det er ikke nogen nem opgave, og hvis den skal løses, skal det ske i et stærkt samspil med resten af samfundet. Her er kommunen en væsentlig partner for at nå målsætningen, siger Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice.

Det er Assens Kommune og den fynske landboforeningen Centrovice, der danner fælles front for at rykke på klimaet.

Torben Povlsen, Dan Gørtz (V) og Søren Steen Andersen (V) underskrev klimaaftalen mellem Assens Kommune og L&F Centrovice.
Torben Povlsen, Dan Gørtz (V) og Søren Steen Andersen (V) underskrev klimaaftalen mellem Assens Kommune og L&F Centrovice.
Foto: Masoud Pouja

For formanden for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune styrker klimaaftalen et allerede godt samarbejdet med landbruget.

- I fællesskab kan vi reducere CO2-udslippet, fordi landbruget i Assens Kommune udleder cirka en tredjedel af kommunens CO2, siger Dan Gørtz (V).

For Centrovice betyder partnerskabet, at de kan få indflydelse tidligere i projekterne.

- Vores lodsejere kan komme med ind og skabe løsningerne på et tidligere tidspunkt i processen, siger formand Torben Povlsen.

Lodsejer Claus Skjellerup bakker også op om dagens klimaaftale, og han ser frem til at omdanne sin jord til vådområde, hvis vilkårerne er på plads.

- Hvis vi kan få byttet det med noget godt landbrugsjord, så er det ikke så skidt. Og så er det jo en forholdsvis nem måde at bidrage til at mindske udledningen af CO2, siger han.

Syv procent af landbrugets arealer i Danmark består af lavtliggende jordområder, og de står for cirka halvdelen af den samlede udledning.