Handlingsplan for fynske landdistrikter

Fyns amt er nu klar med en handlingsplan for at støtte udvikling i de fynske landdistrikter. Hvilke projekter, der kommer i betragtning, afgøres i løbet af næste år.

-

Fyns amt er nu klar med en handlingsplan for at støtte udvikling i de fynske landdistrikter. Hvilke projekter, der kommer i betragtning, afgøres i løbet af næste år.


Planen giver mulighed for at søge støtte til projekter indenfor seks områder:  • Etablering af basale servicefaciliteter for erhvervsliv og beboere på landet
  • Renovering og udvikling af landsbyer under 1500 indbyggere og beskyttelse og bevarelse af kulturværdier
  • Udvikling og forbedring af infrastruktur forbundet med landbruget
  • Fremme af turisme og håndværk
  • Supplerende indtægtskilder på landbrugsbedrifter
  • Salg af kvalitetsprodukter fra landbruget

Planen er udarbejdet af Fyns Amt i samarbejde med landbrugs- og landdistriktsorganisationer samt Kommuneforeningen.


For at få inspiration bad amtet om ideer i sommeren 2001. Der kom 69 projekter til i alt 20 millioner kr. De spænder fra istandsættelse af forsamlingshuse, renovering af møller, anlæggelse af stier og oprettelse af IT-netværker til kulturformidling.


Pengene kommer dels fra EU. dels fra staten. Hvor stort beløbet bliver, offentliggøres d. 1. januar 2002 bl.a. på amtets hjemmeside. I år var der 46 millioner kroner i puljen til hele landet.


Planen henvender sig primært til offentlige myndigheder, formelle sammenslutninger og foreninger. Private og virksomheder kan dog søge til projekter af betydning for hele Fyn. Ansøgerne kan maksimalt få dækket halvdelen af udgifterne ved projektet.


Ansøgningsfristen ventes at blive d. 1. april 2002.