Har du talt med din nabo i dag? For det gør man i Syddanmark

En ny undersøgelse tager temperaturen på naboskabet i Danmark, og syddanskerne ligger klart i top, når de skal vurdere forholdet til naboerne.

Hele 55 procent af indbyggerne i Region Syddanmark vurderer forholdet til naboerne som godt. Det ligger klart i top i forhold til de øvrige områder i landet, hvor hovedstaden ligger i bunden. Her er det kun 43 procent, der vurderer naboskabet som godt.

Det er Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, der har spurgt danskerne om forholdet til naboerne.

Og på spørgsmålet "Hvor godt er dit naboskab" kunne deltagerne vurdere med udsagn som "Vi har nabokrig" eller "Vi har ikke noget naboskab i mit nabolag". I Syddanmark var det svarene "Jeg synes, det er godt" og "Jeg kunne ikke ønske mig det bedre", der sammenlagt gav topresultatet.

Undersøgelsen er lavet for at sætte fokus på naboskab som en vigtig faktor for vores følelse af tryghed og trivsel der, hvor vi bor.  Et godt naboskab er ifølge Det Kriminalpræventive Råd også et vigtigt fundament for udøvelsen af nabohjælp og dermed forebyggelse af indbrud.

Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af et godt naboskab

- Vi vil gerne sætte fokus på vigtigheden af et godt naboskab og vise danskerne, hvor lidt der skal til for at styrke naboskabet. I sidste ende håber vi selvfølgelig, at flere får lyst til at gå sammen om at organisere nabohjælp og derigennem øge trygheden i boligkvartererne, fortæller Christoffer Elbrønd, projektleder i TrygFonden.

Undersøgelsen udpeger også Syddanmark som det stærke naboområde, når det handler om at tale med sine naboer.
51 procent af de adspurgte har talt med en nabo inden for det sidste døgn, og af de resterende har 32 procent talt med deres naboer inden for en uge. Det er højere end i andre dele af landet.

Når man spørger, hvor mange af naboernes navne danskerne kender, så er det hyppigste svar i undersøgelsen 6-10 navne. Men for syddanskerne er det gennemsnitlige antal navne de kender på naboerne knap 14! Igen det højeste i undersøgelsen.

I alt 4.700 danskere har deltaget i undersøgelsen, som er udført af KL7 for DKR og TrygFonden.

Læs hele rapporten: