Hasselmus blokerer motorvej

Hasselmusen, som er næsten udryddet i Danmark, står i vejen for en foreslået ændring af afslutningen på den kommende motorvej mellem Odense og Svendborg. For at få motorvejen længere væk fra byen vil Fyns Amt og en række kommuner vil gerne flytte motorvejen hen på et område, hvor den sjældne mus klatrer i buskene.

-

 


Hasselmusen er beskyttet af et EU-direktiv

/ritzau/
Hasselmusen, som er næsten udryddet i Danmark, står i vejen
for en foreslået ændring af afslutningen på den kommende
motorvej mellem Odense og Svendborg. For at få motorvejen
længere væk fra byen vil Fyns Amt og en række kommuner vil gerne
flytte motorvejen hen på et område, hvor den sjældne mus klatrer i buskene.

Hasselmusen har været i landet i omkring 11.000 år, men findes i dag med sikkerhed kun i nogle få skovområder på Fyn og Sjælland. Den er så sjælden, at den sammen med 14 andre truede arter af pattedyr i Danmark er beskyttet af EU\'s direktiv om levesteder (habitater).

På onsdag planter skolebørn fra den lokale skole i Sollerup Skov ved Faaborg de første buske til hasselmusen som et led i at afhjælpe dens bolignød.
Vejdirektoratet gennemfører i øjeblikket en offentlig høring
om ændringsforslaget til motorvejens afslutning i Svendborg samt
et alternativt forslag.

Direktoratet har videresendt en rapport om hasselmusen til Fyns Amt, der er i gang med at vurdere, om flytning af motorvejen kan have så væsentlige konsekvenser for naturen, at der skal laves en egentlig VVM-undersøgelse
(Vurdering af Virkninger på Miljøet).