Havbund mellem Fyn og Als undersøges

De drømmer om en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Nu er kommunerne og regionen blevet enige om at undersøge havbunden.

Det er Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommune samt Region Syddanmark, der nu vil kaste penge i en undersøgelse af havbunden i Lillebælt.

I en tidligere rapport, som de tre parter fik lavet hos Cowi i 2012, tog Cowi klare forbehold over for, om havbunden var så blød, at det ville fordyre - og måske reelt forhindre - en bro eller tunnel mellem Fyn og Als.

En fast forbindelse mellem Fyn og Als vil have stor betydning for udvikling, vækst og beskæftigelse, ikke bare i de to kommuner, men i hele regionen.

- Denne undersøgelse giver ikke det endelige svar. Men vi finder ud af, om projektet har fast grund under fødderne eller ej. Hvis det viser sig, at Fyn-Als er god nok på bunden, vil vi gå videre og bruge landstrafikmodellen til at regne på, hvor mange der vil bruge en fast forbindelse. Det er afgørende for at realisere ideen og dermed få skabt den mobilitet, der kan binde regionens erhverv og borgere sammen, siger Stephanie Lose, (V), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.?

Borgmester Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune, ser frem til at få igangsat nye undersøgelser af bundforholdene på strækningen.

- Resultaterne af undersøgelsen er afgørende for projektet og skulle gerne bringe os nærmere målet, nemlig at få skabt en fast forbindelse mellem Fyn og Als, som jeg er overbevist om vil have stor betydning for vores landsdele i forhold til at få skabt arbejdspladser, styrke erhvervslivet, få flere i uddannelse, styrke turismeerhvervet og øge bosætningen, siger borgmesteren.