Havmiljøet har stadig store problemer

Havmiljøet omkring Fyn viser tegn på forbedringer, men der er stadig store problemer 

-

Havmiljøet omkring Fyn viser tegn på forbedringer, men der er stadig store problemer konkluderer en ny rapport om vandmiljø i 2004 fra Fyns Amt.

Rapporten beskriver, hvordan vandet over en årrække er blevet mere klart og at indholdet af kvælstof og fosfor i vandet falder, men forbedringerne er ikke store nok til at forhindre udviklingen af iltsvind
-Der er stadig problemer med iltsvind i større områder, hvilket gør at fiskene i områderne dør, hvis de ikke når at flygte til områder med mere ilt, forklarer Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Natur. og vandmiljøafdelingen.

Han fortæller at de forbedringer der er sket de seneste år skyldes at spildevandet i højere grad bliver renset og at landmændende gøder mindre med kvælstofgødning.

Ingen af de kystnære farvande opfylder Regionplanens målsætning om et rigt og varieret dyre- og planteliv. I Odense og Nakkebølle Fjorde er indholdet af miljøfarlige stoffer i blåmuslinger så højt, at det i sig selv udelukker at opfylde målsætningen.