I det fynske folks tjeneste

Havne vil koble sig tættere sammen med landevejene

Havneselskabet ADP, der tæller Nyborg, Middelfart og Fredericia havne, vil på en konference slå til lyd for at nærskibsfarten i højere grad supplerer landtransporten med omdrejningspunkt i transportcentret i Taulov.

Foto: Erik Luntang / Scanpix

Havnene i Nyborg, Middelfart og Fredericia, samlet i selskabet ADP A/S vil forsøge at øge mængden af gods til søs og dermed aflaste det danske vejnet, skriver Maritime Danmark.

Udgangspunktet er, at koble transportformer og aflaste de danske veje ved at transportere mere gods til søs.

- De danske havne har overkapacitet, og vores veje er pressede på grund af trængsel. Hvis vi tænker i smartere transportværdikæder og knytter nærskibsfarten til landtransport af gods, vil det mindske trængslen og gavne samfundet, siger Nils Skeby, som er direktør i ADP A/S.

Konferencen den 9. marts retter sig mod rederierne, transportsektoren og større virksomheder med transportbehov.