Havnekonflikt slut

De 18 kranførere på Odense Havn strejker ikke længere. Odense Kommune og havneledelsen har trukket deres forslag om arbejdstidsændring tilbage, og i stedet indkaldt til nye forhandlinger i næste uge.

-

De 18 kranførere på Odense Havn strejker ikke længere. Odense Kommune og havneledelsen har trukket deres forslag om arbejdstidsændring tilbage, og i stedet indkaldt til nye forhandlinger i næste uge.


Forhandlinger genoptaget 

Kl. 13 fredag eftermiddag skulle der have været afholdt forsoningsmøde mellem de strejkendes tillidsfolk og havneledelsen, men det blev aflyst. Istedet trak kommunen altså deres forslag tilbage, med et krav om at de strejkende straks genoptog arbejdet.

Spildt tiden
Den 14. januar kom havneledelsens udspil til en arbejdstidsændring, og ifølge tillidsmanden er det først nu Odense kommune har sat sig ind i tingene. - Vi har spildt tiden siden 14. januar, og kollegaernes strejke kunne være undgået. Det er dybt beklageligt, siger tillidsmand John Jørgensen til TV2/Fyn.
Parterne prøver nu at starte helt forfra med et møde tirsdag, på kommunens Forhandlings- og personalepolitiske kontor. Her deltager havneledelsen, tillidsfolkene, samt repræsentanter fra Odense Kommune og SiD.

Ifølge overenskomsten, skal forhandlingerne  være afsluttet senest fredag i næste uge. - Nu får vi rigtig travl med at forhandle, men der er da gang i sagerne, slutter tillidsmanden.