Havørne på Sydfyn har fået unger

Havørnebestanden i Danmark bliver større og større. I hele landet er der 10 havørnepar, og langt de fleste har fået unger dette forår. På Sydfyn har der gennem flere år været et ørnepar ved Arreskov Sø på Sydfyn, og igen i år har parret fået to unger.

-

Havørnebestanden i Danmark har det godt og bliver større og større. I hele landet er der 10 havørnepar, og langt de fleste har fået unger dette forår.

På Sydfyn har der gennem flere år været et ørnepar ved Arreskov Sø på Sydfyn, og igen i år har parret fået to unger.

I alt har syv af de 10 havørnepar fået unger i år, og det giver en forøgelse af bestanden på 12 havørne. Det er Dansk Ornitologisk Forening, der står bag optællingen af havørne i Danmark.