Havørnene trives på Fyn

-

-

Havørnene i Danmark yngler som aldrig før. I år har i alt 11 flyvefærdige unger forladt rederne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.


På Fyn har der i nogle år været et havørnepar ved Arreskov Sø. I år har parret få to unger.


I hele Danmark har havørnene fået 11 unger på vingerne i år, og det er det største antal, siden havørnene vendte tilbage som ynglefugl midt i 1990\'erne efter 100 års fravær.


I Lille Vildmose i Himmerland har Danmarks eneste ynglende kongeørnepar fået en unge på vingerne i år. Optællingerne er lavet af biolog Michael Grell, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings arbejdsgruppe for truede og sjældne ynglefugle (DATSY).