Havørred plaget af svamp

Næsten alle havørreder i flere fynske åer har dette efterår været angrebet af svamp. Meget peger på, at årsagen skal findes i Odense Fjord. De fynske sportsfiskere har varskoet Fyns Amt.

Fynske sportsfiskere slår alarm

Næsten alle havørreder i flere fynske åer har dette efterår været angrebet af svamp. Meget peger på, at årsagen skal findes i Odense Fjord. De fynske sportsfiskere har varskoet Fyns Amt.


Sportsfiskerne har opdaget havørredernes dårlige sundhedstilstand under fiskeriet efter moder- og faderfisk til opdræt af yngel til udsætning.


Næsten alle fisk fanget i Odense Å, Stavis Å og Vejrup Å i dette efterår var angrebet af svamp. Det gør dem uegnede til opdræt og mange af dem dør af sygdommen.


Det er ikke usædvanligt at finde svamp hos enkelte havørreder, der om efteråret trækker op i vandløb for at gyde. Det sker som regel i lune efterår med høje vandtemperaturer. Men det er urovækkende at alle havørreder i et bestemt farvandsområde er angrebet, siger formanden for Danmarks Sportsfiskerforbunds Region Fyn, Vagn Christiansen.


Alt peger på Fjorden


Ørrederne i de tre åer skal alle ind gennem Odense Fjord, og meget tyder på, at årsagen til de mange svampeangreb skal findes her.


Sportsfiskerne frygter, at epidemien kan skyldes Fynsværkets udledning af opvarmet kølevand, udsivning fra lossepladsen ved Stige Ø eller tidligere tiders kraftige forurening med giftig bundmaling fra Lindø.


Derfor har de orienteret Fyns Amt om situationen.


Opdræt sikret


Det er dog lykkedes at fange ørreder nok til produktionen af yngel til de kommende års udsætninger. Både til sportsfiskernes egne og til projektet Havørredeldorado Fyns Amt.


De øvrige fynske åer har haft meget stor opgang af havørred. For eksempel fangede Nyborg Sportsfiskeriforening mere end 100 ørreder på en enkelt dag i Vindinge Å.


Moder- og faderfiskene stryges på klækkeriet, Fyns Laksefisk, på Elsesminde. Her udklækkes æggene, og ynglen vokser til, inden den sættes ud i de fynske farvande.