Helle Eckeroth

-

-


Navn:  Helle EckerothParti: SocialdemokraterneBopæl: Sortedam Dosseringen 13B, st, 2200 Kbh. NOpstillingskreds: Odense Vest 2. kredsTillidsposter: Antal stemmer FV2001:Kontakt: helleeckeroth@tiscali.dkPersonlig hjemmeside: www.helle-for-fyn.dk/

 

Video

Helle Eckeroths videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi jeg både har viljen og evnen til politik. Det ved jeg, fordi jeg har arbejdet i Folketinget i mange år. Jeg er politisk engageret og ærlig og jeg ønsker at være med til at påvirke DK\'s og Fyns fremtidige udvikling.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Regional vækstplan for Fyn med erhvervsstøtteordninger til virksomheder, som vil placere sig på Fyn. Regional indsats for fyrede industriarbejdere.
Ringvejen omkring Odense færdiggøres ved etablering af Kanalforbindelse - bro og/eller tunnel over/under Odense Kanal.
Fortsat udviklingsarbejde med plantemedicin på Årslev Forsøgsstation og Kvalitetscenter.
Fortsat udvikling i gartnerierhvervet - flere gartneriarbejdspladser.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Fjernelse og/eller kraftig nedsættelse af brotaksten
Omsætning af viden til arbejdspladser, fx gylleseparering(gylle uden lugt).
Udvikling af plantemedicin i samarbejde med kinesiske videnskabsmænd/kvinder og Medikoteknik (udvikling af nye produkter og lægemidler i samarbejde mellem ingeniører og læger ved Syddansk Universitet -forskningscenteret).
Støtteordninger til bevarelse af alm. arbejdspladser på Fyn. Byggeri/håndværkere/industri: Søby Værft på Ærø, Lindø, Vindmølleindustrien m.fl..

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Begynder ved fødslen fortsætter i børneinstitutioner: lære det danske sprog og kultur - i folkeskolen - tæt og forpligtende samarbejde med forældre. Fastholde de unge i planlagt uddannelsesforløb med praktikperioder indlagt. Støtte til frivillige foreninger, der laver integrationsarbejde, .eks. Fjordager Idrætsforening og B 1909, altså både pligter og ansvar - pisk og gulerod.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Nej, ikke med den nuværende uoverskuelige situation, som svineproduktionen på Fyn befinder sig i. Jeg har på fornemmelsen, at V og K i amtsrådet bare har ladet stå til. Kontrolindsatsen har ikke været tilstrækkelig. Jordbrugskommissionen har ikke løst sine opgaver ordentlig - har slet ikke oversigt over antal dyreenheder på de store griseindustrier mere. Svinefarmene bliver bare større, rigere og en trussel for miljøet. Det er en hel skæv udvikling set i lyset af, at landet ikke længere kan leve af landbrugsproduktion.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Som en tyv om natten kom regeringen med sit reformforslag. Tju-hej hvor det gik og nu tegner der sig et Fyn, hvor 32 kommuner bliver til 8 store kommuner og en regionshovedstad i Vejle (Kristian Th. Dahl (DF) valgt på Fyn bor ved Vejle !!). Demokratiet lider skade. Flytning af tunge og svære handicappede til kommunerne vil måske sætte både de handicappede(deres pårørende) og personalet i en meget svær klemme. Og så vil reformen koste mange - rigtig mange mio. kr. at gennemføre. Skattestop og den nye reform betyder kort sagt ( i V ,K og O model) kommunale besparelser, serviceforringelser, privatiseringer og fyringer af offentlig ansatte.