I det fynske folks tjeneste

Hepatitissmitte var enlig svale

Efter at have undersøgt 90 patienter, 7 pårørende og 56 personaler, konstaterer hygiejneorganisationen på Odense Universitetshospital, at smitterisikoen fra forårets hepatitis b-tilfælde er drevet over. 

-

Efter at have undersøgt 90 patienter, 7 pårørende og 56 personaler, konstaterer hygiejneorganisationen på Odense Universitetshospital, at smitterisikoen fra forårets hepatitis b-tilfælde er drevet over. 

Den 21. april 2004 orienterede cheflægen ved Odense Universitetshospital offentligheden om, at en patient var død på hospitalet efter at være blevet smittet med hepatitis B under en indlæggelse på den hæmatologiske afdeling.

Hurtig undersøgelse
Hospitalets hygiejneorganisation gik dengang straks i gang med at identificere mulige smitteveje, ligesom man iværksatte en større undersøgelse af, om andre patienter eller hospitalspersonale kunne være smittede.

10. juni 2004 forelå rapporten over forløbet. Heri slås det fast, at udbruddet er begrænset til en enkelt patient. 

90 patienter, 7 pårørende og 56 personaler er i løbet af de seneste to måneder blevet undersøgt. Ingen af disse har vist tegn på at være smittet med hepatitis B virus.

Svært at fastslå årsag til smitte
Mens det er fastslået, at der ikke er andre smittede, så har det ifølge rapporten ikke været muligt at påvise præcist, hvordan smitten er sket.

Sporene er for længst udviskede. Det står dog klart, at afdelingen har haft en håndtering af den medicin, der sprøjtes direkte ind i årene, som under uheldige omstændigheder kan indebære en risiko for overførsel af hepatitissmitten. Disse forhold er afhjulpet.

Hepatitis B-virus smitter især via blod. Det var avancerede analyser, i form af PCR og genetisk mapping, der bragte hospitalet på sporet af smitten. På den måde fandt man frem til, at smittebæreren og den smittede havde samme sjældne undertype af hepatitis B, og at det derfor er sandsynligt, at smitten er overført under en indlæggelse på OUH.