Her er den billionstore hjælpepakke til EU-lande

EU-hjælpepakken vil blandt andet give landene adgang til store lån fra Den Europæiske Stabilitetsmekanisme.

Torsdag aften blev EU-landenes finansministre i eurogruppen enige om en hjælpepakke på flere billioner.

Eurogruppens formand - og Portugals finansminister - Mário Centeno regner med, at dele af pakken er klar i løbet af to uger.

EU var for langsom til at reagere under finanskrisen i 2007-2008, og den fejl vil man ikke begå igen, sagde Mário Centeno torsdag aften.

Her er fakta om, hvad EU-landenes hjælpepakke indeholder:

* En ny garantifond i Den Europæiske Investeringsbank som skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for cirka 1500 milliarder kroner.

* Et nyt EU-instrument til støtte af nationale lønkompensationsordninger og visse sundhedsrelaterede tiltag på op til cirka 750 milliarder kroner.

* En ny genopretningsfond, som skal støtte genopretningen af europæisk økonomi via støtte til EU-budgetprogrammer.

* Adgang til lån fra EU-landenes fælles krisefond, Den Europæiske Stabilitetsmekanisme, for i alt to procent af eurolandenes Bruttonationalprodukt (cirka 1800 milliarder kroner) på visse betingelser.

* Mulighed for at bruge de resterende strukturfondsmidler i EU’s budget på Covid-19 tiltag. Det svarer til cirka 275 milliarder kroner.

* Der afsættes cirka 20 milliarder kroner på EU’s budget i 2020 til blandt andet transport og opkøb af medicinsk udstyr, felthospitaler og ekstra sundhedspersonale i forbindelse med coronakrisen.

Kilder: Finansministeriet