Her er landets socialt udsatte boligområder

Med regeringens, LA's og De Konservatives nye ghetto-kriterier er der nu 34 udsatte boligområder i Danmark.

Listen over udsatte boligområder bygger på en vurdering af beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, deres etnicitet, deres registrerede lovbrud, indkomst og uddannelsesniveau.

De to sidstnævnte kriterier er nye, og det betyder, at nogle boligområder nu kan føjes til listen, mens andre ryger ud af listen i forhold til sidste år.

Her er gengangerne fra sidste år:

- Lundtoftegade, København

- Mjølnerparken, København

- Bispeparken, København

- Stærevej mv., København

- Degnegården mv., København

- Tåstrupgård, Høje Tåstrup

- Charlotteager, Høje Tåstrup

- Gadehavegård, Høje Tåstrup

- Nivåhøj, Fredensborg

- Karlemoseparken, Køge

- Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde

- Agervang mv., Holbæk

- Ringparken, Slagelse Slagelse

- Solbakken mv., Odense

- Vollsmose, Odense

- Byparken/Skovparken, Svendborg

- Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg

- Stengårdsvej-kvarteret, Esbjerg

- Kvaglund, Esbjerg

- Korskærparken, Fredericia

- Sundparken, Horsens

- Skovparken/Skovvejen, Kolding

- Finlandsparken, Vejle

- Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus

- Trigeparken, Aarhus

- Sebbersundvej mv., Aalborg

Her er de nye udsatte boligområder på listen:

- Tingbjerg/Utterslevhuse, København

- Løget by, Vejle

- Glarbjergvej-området, Randers

- Gl. Jennumparken, Randers

- Motalavej, Slagelse

- Lindholm, Guldborgsund

- Korsløkkeparken Øst, Odense

- Ladegårdsparken, Holbæk

Her er de boligområder, der kan streges fra listen:

- Blågården København

- Sjælør Boulevard København

- Hørgården København

- Askerød Greve

- Dianavænget/Heliosvænget Odense

- Munkebo Kolding

- Bispehaven Aarhus

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter