I det fynske folks tjeneste

Hf-søfart bliver permanent

Den tre-årige HF-uddannelse for unge, der vil arbejde inden for søfart bliver nu gjort permanent.

-

Den tre-årige HF-uddannelse for unge, der vil arbejde inden for søfart bliver nu gjort permanent.

Uddannelsen har fungeret som en forsøgsordning siden 2001 på Søfartsskolen i Marstal. Hf-søfart giver eleverne særlige kundskaber inden for det maritime område, men eleverne skal også undervises i dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi.

Uddannelsen henvender sig bredt til unge mellem 17 og 19 år. Udover at give de unge en god indgang til uddannelser som fx søofficer, skibsbygningsingeniør eller befragter, er uddannelsen også med til styrke lokalområdet på Ærø.

Centerrådet for VUC FYN anbefaler at uddannelsen bliver gjort permanent, men det er politikerne i amtets undervisnings- og kulturudvalg, der skal træffe den endelige beslutning i starten af de nye år.

Uddannelsen giver samme muligheder som andre gymnasiale uddannelser.