I det fynske folks tjeneste

Historikere skal tænke praktisk

Syddansk Universitet i Odense vil nu gøre de historiestuderende mere praktisk tænkende. De studerende skal i højere grad kunne vælge et praktikår, så de er rustet til arbejdsmarkedet.

Historie-studerende skal være mere praktisk anlagt

Nyt fag på vej

Syddansk Universitet indfører snart det nye fag "Brug af
historien" med fokus på formidling og på de mange forskellige
former for historiefremstilling, der praktiseres i dag, skriver Kristeligt Dagblad.

Praktik for historiestuderende er de seneste to-tre år blevet
sat i system med det resultat, at omkring hver tiende studerende nu vælger praktik på det relevante studieår.

- Indtil sidst i 1990'erne var der ingen tradition for praktik på historiestudiet, men et par ambassader henvendte sig til os med ønske om praktikanter. I dag anser vi det for værdifuldt, at de kommende historikere via praktik får indblik i det praktiske, politiske håndværk, som de måske en dag skal skrive om eller undervise i, fortæller Lars Bisgaard, der er studieleder på historiestudiet ved Syddansk Universitet.