Hjælp til sorg over barnetab spares væk

Hjælp til forældre i sorg over at have mistet et spædbarn skæres væk på flere sygehuse.

Og Odense Universitetshospital vil ikke afvise, at man også dér må gå samme vej.

Fra april 2004 til oktober 2007 døde 898 børn mellem nul og et år, hvoraf størstedelen, nemlig 516, var drenge. 382 var piger, skriver Kristeligt Dagblad.

Michael Esmann, sekretariatschef i Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød, frygter, at foreningen må spare sorggrupper væk, fordi foreningen ikke står til at få samme pose penge fra satspuljen, som den har fået siden 1999.

Fra januar er det kun Skejby Sygehus i Århus og Odense Universitets-hospital, der kan tilbyde sorggrupper på et hospital. Skejby har ikke tænkt sig at spare grupperne væk, men Odense Universitets-hospital afviser det ikke.

- Skal der spares, bringes alt i spil, og nødvendigheden af sorggrupperne skal ses i forhold til blandt andet cancer- og voldtægtsbehandling, siger ledende oversygeplejerske Lone Hedemand, fra Fødeafdeligen ved OUH.